Telefon: +420 548 211 889 | E-mail: dikos@dikos.cz

Reference

Přehled významných zakázek

T-Mobile

 • akviziční a projektové práce spojené s výstavbou nových základnových stanic od r.1996, cca 165 lokalit
 • realizace stavební části stanic GSM od r.1996, cca 140 lokalit
 • rozšíření stávajícíh stanic GSM o systémy DCS, TDD, FDD, LTE, MW od r.2006
 • zabezpečování nepravidelné údržby a oprav stanic GSM od r.2000
 • úpravy bezpečného přístupu, pochozí a nástupní trasy  od r.1999
 • demontáže stanic GSM, cca 15 lokalit

 

 

Ericsson

akviziční a projektové práce spojené s výstavbou nových základnových stanic Vodafone od r.1999, cca 40 lokalit

realizace stavební části stanic GSM Vodafone od r..2000, cca 10 lokalit

Kollmorgen

elektrická instalace výrobních linek, prostory SMB Olomoucká a výrobní hala Modřice od r.2003

připojování el.zařízení, el.spotřebičů a pracovních strojů v administrativní a výrobní části haly

výchozí a pravidelné revize pracovních strojů, el.ručního nářadí a el.spotřebičů

údržba a opravy el.instalace v prostorách firmy

školení a přezkušování zaměstanců firmy z vyhl.ČÚBP č.50/78

Leonhard Moll

akviziční a projektové práce spojené s výstavbou nových základnových stanic T-Mobile od r.2010, cca 10 lokalit

změna dispozice základnové stanice T-Mobile, 6 lokalit

úpravy bezpečného přístupu, pochozí a nástupní trasyy  T-Mobile, cca 10 lokalit

demontáže základnových stanic a nano BTS T-Mobile, 18 lokalit

projekční práce spojené s rozšířením stanic GSM T-Mobile o systém LTE od r.2015, 45 lokalit

Arbor

projekční práce spojené s výstavbou radiotelefonní sítě Vodafone, od r.2013

realizace stavební části stanic GSM Vodafone, od r.2013 cca 50 lokalit

změny dispozice  a stavební úpravy základnových stanic Vodafone, od r.2013

instalace optických chrániček pro základnové stanice GSM, od r.2019 cca 20 lokalit

 

Autocentrum ROS

údržba a opravy el.instalace v prostorách Autocentra, Brno, ul.Poříčí

 

SZPI

modernizace osvětlení společných prostor SZPI Brno, Květná 15

rekonstrukce el.instalace inspektorátu SZPI Brno, Běhounská

výměna osvětlovacích těles v prostorách inspektorátu SZPI Ústí n.Labem

pravidelné revize el.instalace budovy SZPI, Brno, Květná 15

údržba a opravy el.instalace v prostorách SZPI Květná a Běhounská

školení a přezkušování zaměstanců firmy z vyhl.ČÚBP č.50/78

Bytové družstvo Seifertova 2-8

rekonstrukce hlavního domovního vedení  bytových domů Seifertova 2, 4, 6, 8

modernizace osvětlení společných prostor

údržba, opravy a úpravy el.instalace ve společných prostorách domu

revize el.instalace ve společných prostorách domu

FEI Czech republic Brno

výroba a montáž obslužných konstrukcí vzduchotechniky, přístupových plošin a schodišť, výztuhy pro montáž dveří a vrat...
 

Stanislav Neděla, doc.Ing.Zdeněk Sojka

výměna elektroměrových rozvaděčů a rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách bytových domů Brno, Čápkova 16, 32, 37 a Jana Uhra č.18 r.2017-2019

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

 • elektromontážní práce, výměny rozvaděčů a kabelové přípojky v areálu zkušební stanice Chrlice
 • opravy a údržba el.instalace v objektech zkušební stanice Chrlice
 • revize el.instalace, el.spotřebičů, el.ručního nářadí a prodlužovacích přívodů

různí investoři

 • přípojky na distribuční rozvodnou síť NN vč.instalace elektroměrových rozvaděčů novostaveb rodinných domů
 • elektroinstalace rodinných domů, bytů a bytových jader vč.provedení výchozí revize
 • instalace, údržba a opravy venkovního a veřejného osvětlení
 • rekonstrukce osvětlení ve společných prostorách bytových domů vč.instalace senzorů pro bezdotykové spínání osvětlení
 • revize elektrických spotřebičů, el.ručního nářadí a prodlužovacích přívodů